Pamětí 2024

 

PAMĚTÍ / JOSEFÍNA DUŠKOVÁ

        Kurátorka výstavy Lucie B. Šiklová

 Výstava představí aktuální tvorbu sochařky Josefíny Duškové. Nejnovější díla a realizaci celé této výstavy inspiroval objekt konojedského zámku, jeho revitalizace a příběhy a vjemy z rozpadajících se objektů, které v okolí můžeme najít.

Vztah ke starým objektům a památkám autorku provází již od počátků tvůrčí dráhy. Ve své tvorbě se často obrací k příběhům starých míst, ke stopám, které zanechal čas a jeho působení. Vždy ji fascinovala místa nabitá silnou energií, často ji tak přinášela inspiraci opuštěná či rozpadající se místa, kde dávný život tušíme jen ze zanechaných stop či otisků.

 

Koncepční výběr děl začleňuje i starší díla , která s touto tematikou přímo souvisí.

Autorka se dlouhodobě zabývá otisky ve kterých jsou přítomny procesy destrukce a rozpadání, pracuje s různým pojetím času. Ve své tvorbě často využívá nalezené korodující a jinak se rozpadající materiály, které odkazují k plynutí času. Tyto materiály dostávají nový život přetvářením do objektů, které se vztahují k lidským vzpomínkám a prezentují naši pomíjivost a křehkost. Nekonečný vznik a zánik. Rozpadlé ruiny a jejich nový život, energie těchto míst, vzpomínky, otisky, paměť prostoru a zapomenuté příběhy lidských osudů.

 

A2web

A10web

A12web

A21web

A25-web

A26-web

A28-web