Výstavy

 PLYNUTÍ

  Galerie 140, Tábor, 2018

20180418_165139-2Galerie-140-tabor

 

DO TICHA

 

Muzeum umění a designu v Benešově , 2013

Projekt sestavený z tvorby z let 2012 a 2013.

Kurátorka Lucie Šiklová.

 

 

Do ticha

Otisk je setkání s něčím, co již tu, na tomto světě, v tomto čase, v tomto těle, není. Otisk je tichý svědek energie, která tu byla. Otisk je připomínkou věčnosti.

Dotek s věčností a odhmotněná tělesnost, které otisk provázejí, jsou vzrušující a přitahují „svého“ umělce. Není tedy divu, že se otisk ve výtvarném umění osamostatnil a je třeba rozumět mu nikoli ve smyslu autorského vynálezu konkrétního tvůrce, ale jako univerzální technice pro spřízněné duše s citlivým nastavením  k sobě samému i k obklopujícímu světu. Dovnitř a ven. S otiskem jako formou vyjádření je u nás dosud nejvíce spojována Eva Kmentová a Adriena Šimotová. Z mladé sochařské generace je to právě Josefína Dušková, která se otiskem ve své tvorbě dlouhodobě zabývá a nachází v něm čistý a přesvědčivý výraz. Ve svých sochách a objektech se vrací k zásadním tématům. Prvním z nich je zrození. Od počátečních figurálních reliéfů s motivem lidského embrya se dobrala k symbolickému a často již abstraktnímu výrazu. Je přitahována nestálými materiály, jako jsou vosk, molitan, polystyren, vata, pigmenty, sádra, a dokonce i led či sníh. Jejich prostřednictvím se dobírá uvědomění si všudypřítomné, avšak dnes důrazně potlačované pomíjivosti a konečnosti života. Křehké dutiny ulit, skořápek, pelíšků a hnízd se jí o krok dál proměňují již pouze v prostor. Dalším možným krokem pak je již jen prázdnota. Růst a zrození tak plynule uvádí do souvislosti s druhým zásadním tématem zanikání a pomíjivosti. Láska a život k sobě patří stejně jako láska a smrt a něžný Eros se nevyhnutelně setkává s Thanatem. Tenké slupky objektů, obklopující a definující křehkým materiálem svůj prostor, podrobuje samovolnému rozpadu a ultimátně i ničivému zásahu z venku. Destrukce v jejím podání, jakkoli nikoho nenechá na pochybách, že tu jde skutečně o zánik, však není dusivá či hrozivá. Táním polystyrenu pod proudem horkého vzduchu vznikají nové skutečnosti, z bílé  roviny polystyrenové desky povstávají a hroutí se nové tvary, nové prostory. Život se vynořuje z prázdna a v prázdno odchází, koloběh pozemského zrození a smrti se opakuje do věčnosti. Lidské tělo, dočasně obalující „svůj“ kousek vesmíru, nechává setkávat, splývat s druhým, a nakonec tomuto dočasnému privátnímu prostoru dává konejšivě splynout zpět s univerzem.
Do ticha.
Nejnovější cyklus otisků z čistě lyrické polohy odbočuje trochu jiným směrem. Drží si svůj rukopis, vychází stále z úzké vazby materiálu a formy na obsahové sdělení. Křehkost faktická i symbolická přetrvává, ale výrazově je naléhavější, rozehrává tiché vztahové drama. Oč méně tentokrát uklidňuje, o to více je sama přítomna :,, Tyto otisky - vztahové otisky- jsou pro mě osobní a intimní. Inspirací jsou partnerské vztahy lidí a jejich blízkost či vzdálenost, vycházejí z vlastních prožitků; z pohledu do minulosti a směřování do budoucnosti. Jsou především o vztahu a jeho trvání, sdílení, proměnách, bytí spolu, vedle sebe, směřování i míjení.

/Lucie Šiklová/

 

 

 

   KŘEHKOSTI

    U KUNŠTÁTŮ, Praha, 2012

  

 

 

 OTISKY ZE MĚ 

  Josefína Dušková, Monika Holečková

  Česká Lípa, Galerie Jídelna, 2012

 

Otisky Ze Mě, 2012, pozvánka

 

 

  PLASTIKY A KRESBY

   PARDUBICE - Krajská knihovna, 2009

 

 Pardubice 3, Regional Library 2009

 

Výstavy

 

Soubor posledních prací -  Plynutí je současně cestou za osobním zklidněním, samotná tvorba lístků – otisků byla pro mě určitou formou meditace.

 

20180314_111516-2

 

Jednotlivé lístky vznikaly otiskováním vlastní dlaně, v každém z nich je jeden okamžik lidského tady a teď. Tyto otisky s čarami života symbolicky otevírají otázky lidského směřování či osudu.Celý cyklus je provázen ústřední myšlenkou, že přes všechny uzly a zlomy plujeme a doplujeme právě tam, kam máme. „

 

Dsc_0267-2

 

 

     Instalace Benešov 2013

 

Instalace-4-wInstalace-5

 

 

 

Výstavy

 

článek:http://www.kultura21.cz/vytvarne-umeni/5164-krehkosti-fragilites-josefina-duskova

 

vernisáž:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.378072758929475.82433.345808322155919&type=1

 

01-sypani-i-celek-zaznam-i-vii-cca-11-m-2012-sadra-pisek-2

 


Pardubice, Krajská knihovna, 2009 Pardubice, Krajská knihovna, 2009
Pardubice 2, Krajská knihovna, 2009 Pardubice 2, Krajská knihovna, 2009
 
Pardubice 3, Krajská knihovna, 2009 Pardubice 3, Krajská knihovna, 2009
Pardubice, Krajská knihovna, 2009 Pardubice, Krajská knihovna, 2009
Pardubice 4, Krajská knihovna, 2009 Pardubice 4, Krajská knihovna, 2009